W przypadku stosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu. Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.
Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji lub macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przygotowania do badania, przebiegu zabiegu, powikłań itp. prosimy o kontakt telefoniczny.

UWAGA: Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego niewskazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.