Powodzenia zabiegu, jak również zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W trakcie polipektomii może się zdarzyć obfite krwawienie z szypuły polipa, przedziurawienie sciany przewodu pokarmowego, bądź jej termiczne zranienie, które mogą wymagać natychmiastowej operacji. Ryzyko takich powikłań jest mniejsze niż 1 %, a śmiertelność niezwykle rzadka. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających, bądź anestezjologicznych, zanim podejmiemy wspólną decyzję, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy istniej u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądźdo powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych ?

2. Czy takie objawy zdarzały się wśród członków Państwa rodziny ?

3. Czy występowały u Pani/Pana objawy uczuleniana na jakiekolwiek środki spożywcze bądź lecznicze ?

4. Czy pobiera Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi (np. aspiryna, dikumarol, itp.) ?

Dodaj komentarz