Na podstawie stwierdzonych dotychczas badań stwierdzono u Pani/Pana istnienie polipa/polipów przewodu pokarmowego. Doniesienia naukowe oraz wieloletnie obserwacje potwierdzają, że polip jest to łagodny nowotwór, który pozostawiony w jelicie może zezłośliwieć. Zapobiegamy temu poprzez wykonanie polipektomii, czyli wycięcia polipa. Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia tej operacji:

1) Wycięcie polipa poprzez otwarcie jamy brzusznej i światła jelita ( operacja chirurgiczna).

2) Wycięcie  z wykorzystaniem endoskopu wprowadzonego do światła jelita (endoskopowa elektroresekcja pętlą diatermiczną).

Zastosowanie techniki endoskopowej zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań operacyjnych, najczęściej nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych i nie wymaga głębokiej narkozy. Nie bez znaczenia jest również fakt braku blizny na skórze oraz szybki powrót do normalnej aktywności życiowej po zabiegu. Badanie wykonywane jest sprzętem specjalnie dezynfekowanym  według ogólnie przyjętych zasad, co zmniejsza do minimum ryzyko zainfekowania chorego.