Po badaniu kolonoskopii

W przypadku stosowania znieczulenia płyny można przyjąć po 30 minutach po wybudzeniu, lekki posiłek po 1 godzinie.

UWAGA
Wystąpienie jakichkolwiek niepokojących objawów (silne bóle brzucha, bóle pleców, trudności w oddychaniu, dreszcze, gorączka, krwawienie, nudności, wymioty, omdlenia itp.) bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilkudziesięciu godzin po zabiegu należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi albo skontaktować się telefonicznie z lekarzem wykonującym zabieg.

Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w uśpieniu w warunkach ambulatoryjnych, pacjentowi zabrania się prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu.
Ponadto niezbędna jest obecność i opieka osoby towarzyszącej przy powrocie do domu i w ciągu kilku godzin po zabiegu.
Bezpośrednio po kolonoskopii bez uśpienia niewskazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Scroll to top