Dlaczego kolonoskopia ?

Jeśli na podstawie wywiadów chorobowych i dotychczasowych badań podejrzewamy obecność zmian chorobowych w obrębie jelita grubego wskazane jest wykonanie badania diagnostycznego okrężnicy (jelita grubego).

Istnieje kilka sposobów badania:

  1. Wlew kontrastowy – badanie radiologiczne polegające na ocenie jelita po podaniu doodbytniczo środka kontrastowego.
  2. Kolonografia TK (wirtualna kolonoskopia metodą tomografii komputerowej)
  3. Kolonoskopia - wziernikowanie jelita przy pomocy giętkiego kolonoskopu.

Badanie kolonoskopowe jest najbardziej dokładne. Praktycznie eliminuje możliwość pominięcia zmian chorobowych. Daje możliwość pobrania wycinków z podejrzanego miejsca i usunięcia zmian chorobowych (wycięcie polipów).
Warunkiem dobrej jakości kolonoskopii jest dokładne oczyszczenie jelita przed badaniem.
Wykonanie kolonoskopii u części chorych wiąże się z odczuwaniem bólu o różnym stopniu nasilenia.
Istnieje możliwość wykonania zabiegu kolonoskopii w uśpieniu (sedacji) z udziałem anestezjologa.

Scroll to top