Możliwe powikłania gastroskopii

Powikłania panendoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak pełnego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz.

Wyjątkowo może nastapić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, (zwłaszcza przełyku w około -,05 % badań). Niekiedy może też dojść do krwawienia, głównie po pobieraniu wycinków. Powikłania takie zwykle wymagają szybkiego leczenia operacyjnego.

Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, takich jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymanie akcji serca. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia, oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
  2. Czy występowały u Pani/Pana objawy uczulenia na środki spożywcze lub lecznicze ?
  3. Czy pobiera Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi (np. aspiriyna,dikumarol,itp) ?
  4. Czy nie choruje Pani/Pan na oczy (jaskra?)
Scroll to top