Możliwe powikłania kolonoskopii

Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza.

Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko (0,35 %)

Należą do nich: przedziurkowanie ściany przewodu pokarmowego (0,14 – 0,18 %), masywne krwawienie (0,008 %), które zwykle wymagają natychmiastowej operacji. Opisywane były także pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania akcji serca. Śmiertelność z tych powodów jest jeszcze rzadsza.

Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia i przedziurawienia jelita oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających, bądź anestezjologicznych prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy występuje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
  2. Czy podobne objawy występowały u członków najbliższej rodziny?
  3. Czy występują u Pani/Pana reakcje uczuleniowe na produkty spożywcze, środki kontrastowe, leki, lub po ukąszeniu owadów?
  4. Czy pobiera Pani/Pan aktualnie leki wpływające na krzepliwość krwi (np. aspiryna, dikumarol, warfaryna, clopidogrel, itp.)?
Scroll to top